Asistence per impiantet automatike qe operojn ne fushen e prodhimit te blloqeve, trotuareve, pllakave te shtrimit te rrugeve.

 

Shitje impiante fikse ose te vetlevizshem.

 

Forma te ndryshme per impiantet.

materiale industiale

Zhvillim software plc, upgrade te sistemit teknollogjik me paisjet me te reja, modifikime te ndryshme.

 

Pjese kembimi hidraulike, pneumatike dhe elektrike.

materiale industiale